Zážitkové
vyučovanie

Expedícia

Fenomény sveta

Ako sa rodí život?

Čo dokáže človek?

Odkiaľ sa berie energia?

Ako sa dá využiť voda?

Koľko podôb má život?

Ako vyzerá boj o prežitie?

Kde vzniká kyslík?

Načo nám slúži vzduch?

[logo AGEMSOFT, a.s.]
[logo Nezisková organizácia EDULAB]
[logo BBC Learning]

Hlavné benefity

[ico: Atraktivita pre žiaka]

Atraktivita
pre žiaka

Použité metódy a navrhované aktivity zapájajú viaceré zmysly žiakov, čím podnecujú ich pozornosť a stimulujú pamäť. Preberanie učiva sa tak pre nich stáva atraktívnym zážitkom.

[ico: Učenie v súvislostiach]

Učenie
v súvislostiach

Tvorba väzieb medzi poznatkami z rozličných predmetov vedie k premýšľaniu v súvislostiach. Žiaci sa na svet pozerajú v celistvosti a nie v mantineloch školských predmetov.

[ico: Zjednodušenie pre učiteľa]

Zjednodušenie
pre učiteľa

Všetky materiály sú spracované v súlade so ŠVP a pripravené tak, aby boli okamžite využiteľné na vyučovaní. Navyše, súčasťou obsahu je aj knižnica špičkových videí, ktoré sú učiteľovi kedykoľvek k dispozícii.

[ico: Rozvíjanie kompetencií]

Rozvíjanie
kompetencií

Kritické myslenie, tvorivosť či tímová spolupráca patria ku kľúčovým kompetenciám, ktoré budú žiaci rozvíjať za pomoci inovatívnych vzdelávacích metód.

Čo žiaci objavia?

Odpovede na otázky, ktoré zaujímajú každého.

 • Prečo loď pláva a ponorka sa neutopí?
 • Čo dokáže voda v krajine?
 • Aký je život kvapky?
 • Prečo voda v mori prúdi?
 • Je voda životodarná tekutina?
 • Je voda nekonečná?
 • Je na Marse voda?
 • Ako vzniká tsunami?
 • Ako para pohla svetom?
 • Ako si s oceánom poradil Kolumbus?
 • Kam siaha vzduch?
 • Prečo sa vajce varí dlhšie čím vyššie sme?
 • Prečo soby nežijú na púšti?
 • Ako prežiť pieskovú búrku?
 • Láme vietor skaly?
 • Odkiaľ sa berie kyslík?
 • Mení sa zem na skleník?
 • Zánik civilizácie kvôli podnebiu?
 • Ako sme sa naučili lietať?
 • Ovládli sme vzduch, ovládneme vesmír?
 • Ako vzniká predpoveď počasia?
 • Kde vzniká a kam sa stráca vietor?
 • Ako vzniká hviezda?
 • Môže slnko zhasnúť?
 • Môže byť život bez slnka?
 • Ako získavame energiu zo slnka?
 • Bolo niekedy slnko stredom vesmíru?
 • Povie nám slnko koľko je hodín a kde je sever?
 • Prečo je pyramída slnečná záhada?
 • Môže slnko zmiznúť?
 • Rozprávajú sa včely?
 • Prečo a ako si rozumieme?
 • Ako technológie menia spôsob komunikácie?
 • Rozumie nám robot?
 • Ako vznikla internetová revolúcia?
 • Ako slová zmenili dejiny?
 • Aká je reč obrazov?
 • Tajné šifry a kódy.
 • Z čoho sa skladá kultúra?
 • Ako vedecky skúmame nehmotné veci?
 • Ako vzniká a zaniká kultúra?
 • Čo nás robí akými sme?
 • Ktoré civilizácie ovplyvnili dnešok?
 • Ako zmenilo koleso náš pohľad na svet?
 • Prečo je kníhtlač internet novoveku?
 • Ako vzniklo písmo?

A oveľa viac...

Kompetencie pre 21. storočie

ktoré žiaci nadobúdajú, aby boli
pripravení na výzvy 21. storočia.

Tvorivosť
Zodpovednosť
Kritické myslenie
Komunikačné
schopnosti
a prezentačné
zručnosti
Schopnosť
pracovať
v tíme
Čítanie
a počúvanie
s porozumením

Inovatívne metódy

ktoré učitelia aplikujú, aby sa u nás učilo tak, ako vo Fínsku.

Metódy
riadenej
výučby
Obrátené
vyučovanie
Metódy
diferencovanej
výučby
Kinestetické
metódy
výučby
Bádateľské
metódy
Didaktické hry,
gamifikácia
Projektové
metódy
Outdoorové
vyučovanie
Personalizované
vzdelávanie

Výučba inšpirovaná 5E

Zapojiť
Engage
Spoznať
Explore
Vysvetliť
Explain
Rozvíjať
Elaborate
Ohodnotiť
Evaluate
poznanie, porozumenie, kreativita
aplikácia, porozumenie
analýza, syntéza
hodnotenie
Zapojiť
Engage
Spoznať
Explore
Vysvetliť
Explain
poznanie, porozumenie, kreativita
aplikácia, porozumenie
Rozvíjať
Elaborate
Ohodnotiť
Evaluate
analýza, syntéza
hodnotenie

Kontakty

Nezisková organizácia EDULAB
Rigeleho 7300/1
811 02 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

IČO: 45738424
DIČ: 2023525163


kontakt:

infofenomenysveta.sk
AGEMSOFT, a.s.
Rigeleho 1
811 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35782391
DIČ: 2020256040
IČ DPH: SK2020256040
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2374/B

[logo AGEMSOFT, a.s.]
[logo Nezisková organizácia EDULAB]
[logo BBC Learning]Pravidlá ochrany osobných údajov

AGEMSOFT, a.s. © 2018